Stormet den britiske ambassade

Hans Rustad

En mobb stor­met den bri­tiske ambas­sa­den i Tehe­ran tirs­dag, knuste vin­duer, rev ned det bri­tiske nasjo­nal­sym­bo­let, satte fyr på ambas­sade­bi­ler og hev doku­men­ter ut på gaten.

Stor­min­gen var en reak­sjon på at Stor­bri­tan­nia inn­førte full boi­kott av iransk bank­ve­sen, også sen­tral­ban­ken. Det er første gang Stor­bri­tan­nia går til full finan­si­ell boi­kott av et annet land.

Det iranske par­la­men­tet ved­tok søn­dag at bri­tisk ambas­sade­per­so­nell skulle utvi­ses. Ambas­sa­dø­ren har fått to uker på seg til å for­late landet.

Bak­grun­nen for sank­sjo­nene er en ny rap­port fra FNs atom­energi­byrå, IAEA, i Wien, som sa at Iran høyst sann­syn­lig har et pro­gram for utvik­ling av atomvåpen.

Ira­nian Pro­te­sters Storm Bri­tish Diplo­ma­tic Compounds in Tehran
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.