Rom brenner mens EU gnikker

Hans Rustad

Finans­ana­ly­ti­kere kal­ler det som skjer nå for en ned­smel­ting. Hel­las er blitt uve­sent­lig, opp­merk­som­he­ten er ret­tet mot Ita­lia, og Frank­rike og Spa­nia begyn­ner å føle presset.

Jen­ni­fer McKe­own, a senior Euro­pean eco­nomist at Capi­tal Eco­no­mics, said: “It is a panic. Rome is bur­ning. Govern­ments need to stop the fire spre­ad­ing. Bri­tain can’t escape the impli­ca­tions of this cri­sis.” Marc Ost­wald, an eco­no­mic stra­te­gist at Monu­ment Secu­ri­ties, added: “This is a form of melt­down. I would ima­gine the telep­ho­nes between inter­na­tio­nal finance mini­stries and cen­tral banks are in dan­ger of run­ning so hot they’ll melt down themselves.”

Euro­zone lea­ders were accu­sed of fai­ling to get on top of the cri­sis. Last month, they announ­ced plans for a one-trillion-euro bail-out fund but have strugg­led to raise money for the scheme.
Alistair Dar­ling, the for­mer chan­cel­lor, said: “I despair of the way in which EU lea­ders are con­stantly behind events. I do not think enough people rea­lise how serious this cri­sis is, and how hard it is going to hit us. This is far worse than the ban­king cri­sis of 2008.”

There were signs of increas­ing ner­vous­ness on the finan­cial mar­kets over the Spa­nish and French pub­lic finan­ces. Inves­tors are wai­ting for the Spa­nish election later this month and the new govern­ment will have to announce spen­ding cuts quickly to avoid the cri­sis spre­ad­ing to the coun­try. The cost of French debts rose to a record mar­gin com­pared with those of Germany.

Debt cri­sis: while Rome burns, the euro­zone fidd­les
Italy on Wed­nes­day became the first major eco­nomy to require an inter­na­tio­nal bail-out as its debts hit “totally unsustai­nable levels”.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.