Fullt kaos i gresk politikk

Hans Rustad

Ikke før hadde George Papand­reou sagt at folke­av­stem­nin­gen måtte være om med­lem­skap i euro­so­nen, så ryk­ket finans­mi­nis­te­ren ut og motsa ham.

Regje­rin­gen møtes til krise­møte idag for å rydde opp.

Hva skal være grunn­la­get for folkeavstemningen?

Finans­mi­nis­ter Evange­los Venize­los motsa sin egen regje­rings­sjef så fort han hadde satt foten på gresk jord. Han og Papand­reou kom rett fra sam­ta­ler med Mer­kel og Sar­kozy i Cannes.

Slike åpne uenig­he­ter bidrar ikke akku­rat til til­lit til Hellas.

Mr Venize­los issued a state­ment in the early hours of Thurs­day after atten­ding cri­sis talks with Ger­man Chan­cel­lor Angela Mer­kel and French Pre­si­dent Nico­las Sarkozy.

Greece’s position wit­hin the euro area is a his­to­ric con­quest of the coun­try that can­not be put in doubt. This achieve­ment by the Greek people can­not depend on a refe­ren­dum,” he said.

Mr Venize­los also said that the next 8bn-euros (£7bn) of Euro­pean Union bailout aid should be released immediately.

Ear­lier, Greece’s Prime Minis­ter George Papand­reou said that his shock deci­sion to call a natio­nal vote on the bailout pack­age was effec­tively a deci­sion on the coun­try remai­ning part of the euro bloc.

G20 lea­ders to meet amid Greek fears
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.