D-dag 4. eller 5. desember

Hans Rustad

4. eller 5. desem­ber er D-dag, ikke bare for Hel­las. Faren er følel­sene pis­kes opp på alle sider i det korte inter­val­let som gjen­står, slik at folk stem­mer i protest.

Skjenne­pre­ke­ner slik Nico­las Sar­kozy kom med i Can­nes igår, biter ikke på gre­kerne. Det gjør bare mot­vil­jen større.

Alle par­ter føler seg for­uret­tet: Gre­kerne føler seg umyn­dig­gjort, og Sar­kozy og Mer­kel føler seg lurt.

Hel­las får nå ikke flere pen­ger før resul­ta­tet av folke­av­stem­nin­gen foreligger.

Over­skrif­ten på euro­ens grav­sten kan være: Men nasjo­nen var ikke død.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.