34 koptere under etterforskning for Maspero-massakeren

Arild Nordby

Det er gått rundt én måned siden på mas­sa­kren på kop­tere ved Maspero-bygget, der mili­tær­vog­ner 9. okto­ber kjørte over demon­stran­ter, skjøt vilt rundt seg slik at 27 ble drept og over 200 såret.

I tiden etter mas­sa­kren har det egyp­tiske mili­tære blå­nek­tet for at de har gort noe feil, og skyl­der på «eks­tre­mis­ter» som visst­nok infil­trerte demon­stra­sjo­nen. Stort sett har main­stream egyp­tisk masse­me­dia støt­tet opp om de mili­tæ­res ver­sjon, de selv­samme media som 9.oktober ropte at kop­terne hadde drept 3 sol­da­ter, og opp­ford­ret mus­li­mer til å væpne seg. Det var ingen sol­da­ter som døde den dagen.

Men, i tiden etter 9.oktober har man arres­tert 34 kop­tere som nå sit­ter under lås og slå, og det blir rap­por­tert om at de er under­er­nært og ikke har til­gang på medi­sinske basaltjenester.

Den egyp­tiske revo­lu­sjo­nen rul­ler videre, dess­verre ser det ut til å skje på kop­ter­nes bekostning.

http://www.asianews.it/news-en/Army-accused-of-Copts%E2%80%99-massacre-threatens-34-Copts-with-trial-23110.html
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.