Iran bak plot om å myrde saudi-ambassadør i USA

Hans Rustad

En ira­ner med til­knyt­ning til Revo­lu­sjons­gar­dens Al Quds-styrke er arres­tert i USA for å ha plan­lagt å drepe Saudi-Arabias ambas­sa­dør. En med­sam­men­svo­ren befin­ner seg i Iran.

De for­søkte å gi job­ben til et mex­i­cansk narkotikakartell.

Iran har der­med lidd et enormt pre­sti­sje­ne­der­lag. Regi­met mis­ter en stra­te­gisk alli­ert i Syria, og dette er nes­ten en casus belli i øynene til sunni-regimene i regio­nen. Det sies at Saudi-Arabia gjerne ser at Israel og/eller USA ødeleg­ger Irans mulig­het til å frem­stille en atom­bombe, og det kan være at et slikt angrep har ryk­ket nærmere.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.