Anwar al-Awlaki drept

Hans Rustad

En av jihadist-bevegelsens ledende ideo­lo­ger Anwar al-Awlaki er drept i Jemen, opp­ly­ser jeme­nit­tiske myn­dig­he­ter. USA bekrefter.

Yemen media reported that Awlaki was targe­ted in an air­strike in the Marib region of northern Yemen.

A U.S. offi­cial in Wash­ing­ton with access to intel­li­gence said the Obama admi­ni­stra­tion has con­fir­med that Awlaki is dead. But the offi­cial would not say what role, if any, U.S. dro­nes or mis­si­les may have played in an attack that will likely set back Isla­mic mili­tant networks, which have exploited Yemen’s poli­ti­cal chaos by taking over vil­la­ges and towns.

Awlaki, who was born in New Mex­ico and spoke flu­ent Eng­lish, became an Inter­net phe­n­ome­non by pro­du­cing video and audio recor­dings to lure Western­ers into extre­mist ideo­lo­gies. Awlaki was impli­cated in attempts to blow up U.S. air­li­ners, inclu­ding the botched plot by a Nige­rian man to deto­nate explo­si­ves in his under­wear in 2009. That same year the cle­ric was bla­med for inspi­ring U.S. Army psychia­trist Maj. Nidal Malik Hasan to allegedly kill 13 people at Ft. Hood, Texas.

For en tid til­bake ble det kjent at Obama-administrasjonen hadde satt Awlaki på lis­ten over folk som skulle “tas ut”, dvs dre­pes. Dette vakte en viss opp­sikt all den stund Awlaki er ame­ri­kansk stats­bor­ger. Men Awlaki har erklært USA krig og har byg­get seg et navn som hat­pre­di­kant mot Vesten.

Etter dette døds­fal­let må man kon­sta­tere at USAs arm er både lang og døde­lig. Al Qai­das ledere har blitt eli­mi­nert én etter én. Dro­ner over­vå­ker og dro­ner dre­per med hell­fire mis­si­ler. Å være jiha­dist i krig med USA er snart ens­be­ty­dende med en dødsdom.

YEMEN: Air­strike kills ter­ro­rist Awlaki, mili­tary says
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.