Prester forsøkte å hjelpe Eichmann

Hans Rustad

Kirke­le­dere i Øster­rike og Vest-Tyskland for­søkte å hjelpe Adolf Eich­mann etter at han var pågre­pet og ført til Israel. Det var fami­lien som sto bak for å få ham dømt av en inter­na­sjo­nal dom­stol, ikke en isra­elsk, viser papi­rer der Spie­gel har fått til­gang til.

Beskri­vel­sen av Eic­mann som “grunn­leg­gende ansten­dig” og “snill”, gjør seg svært dår­lig i ettertid.

Accor­ding to the Ger­man paper, church lea­der Wil­helm Mensing-Braun - the Super­int­endent of the Pro­tes­tant Church for Upper Austria - descri­bed Eich­mann as “fun­da­men­tally decent,” “kind-hearted,” and cha­rac­te­rized by “great help­ful­ness,” in a let­ter to the for­eign affairs depart­ment of the Evan­ge­li­cal Church in Ger­many. The let­ter was sent right before Eich­mann was to go on trial in Jeru­sa­lem for his part in the the mur­der of six mil­lion Jews during the Holo­caust.
..
Bis­hop Her­mann Kunst, the repre­sen­ta­tive of the Evan­ge­li­cal Church at the West Ger­man govern­ment, sent the let­ter to the West Ger­man for­eign mini­s­try with the note that the assess­ment was “at least inter­e­s­ting,” Der Spie­gel reported. That means that not only an Austrian church offi­cial, but a Ger­man one as well, effec­tively lob­bied on behalf of Eich­mann, the paper said.

Church offi­ci­als asked West Ger­many to help Eich­mann in 1960
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.