Nabil Shaat med urovekkende uttalelser

Hans Rustad

Pale­sti­ner­nes sjef­for­hand­ler Nabil Shaath kom­mer med utta­lel­ser til liba­ne­sisk tv som tyder på at pale­sti­nerne aldri vil aksep­tere en jødisk stat ved siden av en pale­stinsk. Shaath sier uttryk­ke­lig at de avvi­ser prin­sip­pet om to sta­ter for to folk.

-Det kom­mer ikke på tale å overgi de 1,5 mil­lion pale­sti­nerne som lever under Israel, sier Shaath.

-Det kom­mer hel­ler ikke på tale å oppgi ret­ten til å vende til­bake for pale­stinske flykt­nin­ger, fort­set­ter han.

Dette er dypt uro­vek­kende utta­lel­ser fra en ledende pale­stinsk poli­ti­ker. Det er ikke første gang en pale­stinsk poli­ti­ker kom­mer med helt andre utta­lel­ser på ara­bisk, men denne skygge­si­den blir sjel­den eller aldri rap­por­tert i norske medier.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.