Tyrkia ikke med i EU-budsjett til 2020

Hans Rustad

Tyr­kisk med­lem­skap er ikke inklu­dert i for­sla­get til EUs lang­tids­bud­sjett for 2014-2020. Det er et kraf­tig poli­tisk sig­nal om at Tyr­kia ikke vil bli med­lem i over­skue­lig fremtid.

Tur­kish mem­ber­ship in the Euro­pean Union is off the bloc’s radar screen for the next decade, its deci­sion not to include Tur­key in the EU’s bud­get for 2014-2020 appears to show.

Inclu­ding Tur­key in the 2014-2020 bud­get would have meant that Tur­key would be an EU mem­ber wit­hin this period. This is the last mes­sage French Pre­si­dent Nico­las Sar­kozy and Ger­man Chan­cel­lor Angela Mer­kel would like to give,” said Demir Murat Seyrek, a mana­ging part­ner of the Brussels-based Glo­bal Com­mu­ni­ca­tions and an expert on the Euro­pean Union.

Can­di­date countries rece­ive spec­ial fun­ding during their first five years of EU mem­ber­ship. An allo­ca­tion has been fore­seen for Croa­tia, anot­her can­di­date coun­try that star­ted mem­ber­ship talks the same year as Tur­key and is expec­ted to con­clude its nego­tia­tions later this year.

Mem­ber sta­tes’ oppo­sition to Turkey’s joi­ning the bloc cau­sed the Euro­pean Com­mis­sion, tas­ked with prepa­ring the bud­get, to rebuff the Tur­kish government’s demands to have Tur­key inclu­ded in the EU’s 2014-2020 finan­cial considerations.

TURKISH MEMBERSHIP OFF EU’S RADAR SCREEN UNTIL 2020
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.