Tyrkisk skip med våpen - til Gaza?

Hans Rustad

Isra­elske marine­kom­man­doer bor­det tirs­dag et skip på vei fra Tyr­kia til Egypt, las­tet med våpen fra Iran. Israel mis­ten­ker at adres­sa­ten var Hamas.

Israeli naval com­man­dos inter­cep­ted and com­mande­ered on Tues­day a cargo ves­sel en route from Tur­key to Egypt that was loa­ded with weaponry, Israeli offi­ci­als said.

Mili­tary offi­ci­als said that the ship, which was fly­ing a Libe­rian flag, had sai­led to Tur­key from Syria. The assess­ment was that the weapons were bound for Gaza, the Pale­sti­nian coas­tal enclave con­trolled by Hamas.

The mili­tary noted in a state­ment that Tur­key “was not tied to the inci­dent in any way.”

Fri­kjen­nel­sen av Tyr­kia tren­ger ikke bety noe annet enn at Israel ikke vil for­verre for­hol­det til Tyr­kia. Den tyr­kiske uten­riks­mi­nis­te­ren for­dømte tirs­dag dra­pet på fami­lien Vogel i boset­tin­gen Ita­mar fre­dag. Selv om boset­tin­gen er ulov­lig kan det på ingen måte rett­fer­dig­gjøre en slik hand­ling, sa pressemeldingen.

Ski­pet kom fra Syria, og stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu sa de hadde gode grun­ner til å tro at våp­nene skulle til Gaza.

The mili­tary said that the ves­sel inter­cep­ted on Tues­day sai­led from the Syrian port of Lata­kia, stop­ped in Mer­sin, Tur­key, and was bound for Alex­and­ria, Egypt. It added that the weapons were sup­po­sed to be trans­ported over­land from Alex­and­ria to Gaza.

Israel Seizes Ship Loa­ded With Arms That Was Bound for Egypt
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.