Jemen - alt flyter

Hans Rustad

Isla­mis­ter har over­tatt en våpen­fab­rikk i en by i Jemen og opp­ret­tet egne kon­troll­pos­ter. Det er ikke vans­ke­lig å for­stå USAs bekymring.

Men hva er alter­na­ti­vet til pre­si­dent Ali Abdul­lah Salen? Hans dager synes talte.

Isla­mic mili­tants seized con­trol of a weapons factory, a stra­te­gic moun­tain and a nearby town in the southern Yemen pro­vince of Abyan Sun­day, said a wit­ness and security offi­ci­als, as a poli­ti­cal stale­mate in the capi­tal cau­ses security to unra­vel around the coun­try.
.…
Resi­dents of the southern Abyan pro­vince said police redu­ced their pre­sence in towns weeks ago. Elsewhere, resi­dents have pushed out police and sol­di­ers and set up their own local militias for self defense.
In the areas they took over, the mili­tants set up check­points around the small factory and in the town of al-Husn, patrol­ling the stre­ets and sear­ching cars, said resi­dent Wahib Abdul-Qader.

They also seized con­trol of a nearby Khan­far moun­tain that holds a radio sta­tion and a pre­si­den­tial guest house, said Ali Dah­mash, an expert on Isla­mic mili­tant groups who lives nearby.

Resi­dents in the nearby town of Jaar, which was seized by the mili­tants on Satur­day, said they heard gun­fire, but the scope of the battle wasn’t imme­dia­tely clear.

The area lies close to the southern port town of Aden.
In anot­her pro­vince of Yemen, security offi­ci­als say sus­pec­ted al-Qaida gun­men kil­led seven sol­di­ers and woun­ded seven others in an attack on a mili­tary post. The attack took place at Ubaida area in the cen­tral Marib pro­vince, anot­her pro­vince where the mili­tant group is active and only under nomi­nal govern­ment control.

Yemeni mili­tants seize con­trol of weapons factory
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.