Svensk terrorkopling i Uganda

Hans Rustad

Tre per­soner ble pågre­pet av poli­tiet i Uganda, mis­tenkt for ter­ror­pla­ner. En av dem er en kvinne med svensk pass. Poli­tiet mis­ten­ker at de til­hø­rer den isla­mis­tiske milit­sen al-Shabaab.

Det er ytterst pin­lig for Sve­rige at det vir­rer folk rundt med svensk pass som er eks­tre­mis­ter og arbei­der for ter­ror. Sve­rige har vært ytterst libe­ral, ikke bare med inn­vand­ring, men også med stats­bor­ger­skap. Pri­sen for radi­ka­li­se­ring kan bli at svenske pass ikke len­ger nyter like stor tillit.

Al Sha­baab har tid­li­gere gjen­nom­ført blo­dige bombe­at­ten­tat i Uganda. Under fotball-VG gikk det at to bom­ber og 74 men­nes­ker ble drept. For bare to uker siden gikk det av en ny bombe og 26 ble såret.

Poli­sen hade fått infor­ma­tion om att per­sonerna till­hör den ter­ror­stämplade orga­ni­sa­tio­nen al-Shabaab och att de var på väg till Kam­pala för att utföra olika ter­ror­at­tacker för al-Shababs räk­ning.
Al-Shabab har tidi­gare hotat både Uganda och Burundi med ter­ror­at­tacker om de inte dra sina styr­kor från Somalia.

Svensk kvinna gri­pen för ter­ror­brott i Uganda
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.