Konkret trussel mot Nerikes Allehanda

Hans Rustad

Det var en kon­kret trus­sel mot avi­sen Neri­kes Alle­handa som lå bak at Säpo høy­net risiko­ni­vået i Sve­rige i okto­ber i fjor. Nivået har for­blitt på samme nivå.

Neri­kes Alle­handa er avi­sen som pub­li­serte og for­svarte en teg­ning av Lars Vilks.

Det var en ter­ror­trus­sel mod dag­bla­det Neri­kes Alle­handa i Örebro, der sidste efterår fik det svenske sik­ker­heds­po­liti til at hæve ter­ror­be­reds­ka­bet til det højeste niveau nogensinde, rap­por­te­rer Sve­ri­ges Television.

Neri­kes Alle­handa pub­li­ce­rede i 2007 en af Lars Vilks teg­nin­ger af mus­li­mer­nes pro­fet Muham­med som ”rund­kør­sels­hund”, og såvel den svenske kunst­ner som regio­nal­avi­sen har siden mod­ta­get flere trus­ler. Det er ikke oplyst, hvem der stod bag trus­len sidste efterår, eller hvad den kon­kret gik ud på.

Ter­ror­trus­sel mod svensk avis
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.