Hadde international assistanse

Hans Rustad

Grup­pen som for­be­redte ter­ror mot Jyllands-Posten/Politikens Hus i Køben­havn har fått inter­na­sjo­nal assi­stanse, sier PET-sjef Jakob Scharf, uten å ville gå i detalj.

Og de fem mili­tante isla­mis­ter, der plan­lagde angre­bet fik “inter­na­tio­nal hjælp” til plan­læ­gnin­gen, oply­ser Poli­ti­ets Efter­ret­nings­tje­neste, PET.

For et drøyt år siden ble David Head­ley arres­tert i Chi­cago på vei til Køben­havn for å arbeide videre med ter­ror­pla­ner mot Jyllands-Posten.

Den amerikansk-pakistanske David Head­ley var - ifølge en for­tro­lig afhør­rings­rap­port fra Indien, som jp.dk er i besid­delse af - netop i Stock­holm sidste år for at hverve ter­ro­ris­ter til et angreb på Jyllands-Posten.

Vi kan ikke afvise, at der er en for­bin­delse til Head­ley,” sagde PET-chef Jakob Scharf, der dog hel­ler ikke ville bekræfte forbindelsen.

PET slo til i siste liten:

Angre­bet skulle finde sted i dag, i mor­gen eller senest i overmorgen.

PET: Ter­ro­ris­ter havde inter­na­tio­nale forbindelser
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.