Paranoia uten grenser

Hans Rustad

Nord-Koreas angrep på en sør-koreansk øy er det siste og mest alvor­lige til­fel­let av util­slørt aggre­sjon. Man snak­ker om at Nord-Korea ikke ønsker krig, men kur­ven peker bratt oppover.

Obama took office in January last year offe­ring to talk directly with the North in an effort to per­suade them to aban­don a nuclear weapons pro­gramme, but the North has respon­ded with mis­sile laun­ches, a nuclear test and the alleged tor­pedo­ing this year of a South Korean naval ship, the Che­o­nan, kil­ling 46.

Some ana­lysts saw the artillery attack as part of the North’s cam­paign to have inter­na­tio­nal sanc­tions wit­hdrawn and to secure a pro­mise of more aid in return for denuclea­ri­sa­tion. Others saw it as a loca­lised inci­dent, with the North respon­ding to mili­tary exer­ci­ses by the South that had become too close.

Hvor­dan kan man vite at Nord-Korea ikke ønsker krig? Hen­del­ses­for­lø­pene kunne tyde på det mot­satte. Man eska­le­rer pro­vo­ka­sjo­nene. Hvor­for gjør man det? Det må jo være fordi man ønsker en reak­sjon, en reak­sjon som kan være påskudd til å gjøre noe langt mer drastisk.

Det ble sagt i dag at dette var den mest alvor­lige epi­so­den siden Korea-krigen. Men sen­kin­gen av Che­o­nan var minst like alvor­lig. Det var gjort med over­legg, og var nær­mest en casus belli.

Hvis man leg­ger til at en ame­ri­kansk fors­ker i hel­gen sto frem og for­talte om et hem­me­lig anri­kings­an­legg for uran, har man et ganske dys­tert mønster.

NRK og Gro Holm har sin egen spe­si­elle vri på aggre­sjo­nen: NRK ute­luk­ker ikke at det kan være Sør-Korea som sky­ter først. Man tar det med, for objek­ti­vi­te­tens skyld, men hav­ner helt på vidotta.

North Korea: a deadly attack, a counter-strike – now Koreans hold their breath
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.