På besøk hos PKK i Qandil-fjellene i Nord-Irak

Hans Rustad

Den isra­elske jour­na­lis­ten Jonat­han Spyer har vært på besøk hos PKK-geriljaen som skju­ler seg i fjel­lene i Nord-Irak. Tyr­kia og Iran sam­ar­bei­der om å knuse geril­jaen, men det er små utsik­ter til at de lyk­kes. Både fordi begge regje­rin­ger behand­ler sine egne kur­dere for dår­lig, og fordi en større inva­sjon ville inn­e­bære krig med den regio­nale kur­diske regjeringen.

Our PKK con­tact and dri­ver arrived at the appointed time out­side the hotel in Erbil. We had been told he would iden­tify him­self using an agreed term. We hadn’t quite been ready for the fact that this single word would be the sole com­mu­ni­ca­tion pos­sible between us. The dimi­nu­tive, scrawny youth who tur­ned up at six that mor­ning knew neit­her Eng­lish nor Arabic.

Only Kurdish. That was how we began our jour­ney from the Iraqi Kurdish capi­tal toward the Qan­dil moun­tains, in the remote bor­der area between Iraq, Tur­key and Iran.

It is in these moun­tains that the guer­ril­las of the Parti Kar­ke­ren Kur­dis­tan (PKK) live and wage their 26- year-old war against Tur­key. They offer ideal ter­rain for guer­rilla figh­ters. Acces­sible only through a network of nar­row, near impe­ne­trable pas­ses, the moun­tains serve as a laun­ching ground for the PKK and the allied Ira­nian Kurdish PEJAK into their respec­tive areas of operation.

The writ of the Iraqi Kurdish regio­nal govern­ment has little purchase in the Qan­dil area. The PKK is the de facto ruling authority.

Our con­tact from the Kurdish regio­nal govern­ment in Erbil che­er­fully wis­hed us luck on the eve of our depar­ture - and told us not to bot­her cal­ling him if we got into trouble. There was, he said with a broad smile, “abso­lutely not­hing he could do” in such a situation.

hele storyen fin­nes Fire From the Mountain
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.