Al Qaidas globale leder kan ha styrt cellen i Norge

Hans Rustad

Al Qai­das nye leder for glo­bale ope­ra­sjo­ner er 35 år gamle Adnan Shukhri­ju­mah, opp­ly­ser FBI. Han har over­tatt stil­lin­gen som Kha­lid Sheikh Muham­med en gang holdt. Shukri­ju­mah har bodd 15 år USA og det gjøre ame­ri­kanske myn­dig­he­ter uro­lige. Han kjen­ner det ame­ri­kanske sam­funn og dets sår­bare punkter.

Adnan Shukri­ju­mah, 35, has taken over a position once held by 9/11 mas­ter­mind Kha­lid Sheikh Moham­med, who was cap­tu­red in 2003, Miami-based FBI coun­ter­ter­ro­rism agent Brian LeBlanc told The Associa­ted Press in an exclu­sive inter­view. That puts him in regu­lar con­tact with al-Qaida’s senior lea­dership, inclu­ding Osama bin Laden, LeBlanc said.

De tre afgha­nerne som ble arres­tert mis­tenkt for å plan­legge et angrep på t-banen i New York, har erkjent at de ble styrt av Shukri­ju­mah. Han skal også ha hatt en fin­ger med i grup­pen som planla ter­ror i Stor­bri­tan­nia. Per­sonene bak pla­nene i New York og Stor­bri­tan­nia sto også i kon­takt med ter­ro­cel­len som er avslørt i Norge. Al Qai­das glo­bale ope­ra­tive leder kan mao ha vært førings­of­fi­ser for en ter­ror­ak­sjon i Norge. FBI sier de mang­ler kon­krete bevis for at han spilte en slik rolle, men indi­ka­sjo­nene er der.

Shukri­ju­mah was named ear­lier this year in a federal indict­ment as a con­spi­ra­tor in the case against three men accu­sed of plot­ting suicide bomb attacks on New York’s sub­way sys­tem in 2009. The indict­ment mar­ked the first cri­mi­nal char­ges against Shukri­ju­mah, who pre­viously had been sought only as a wit­ness.
Shukri­ju­mah is also sus­pec­ted of play­ing a role in plot­ting of poten­tial al-Qaida bomb attacks in Nor­way and a never-executed attack on sub­ways in the Uni­ted King­dom, but LeBlanc said no direct link has yet emer­ged. Tra­vel records and other evi­dence also indi­cate Shukri­ju­mah did rese­arch and surveil­lance in spring 2001 for a never-attempted plot to dis­rupt com­merce in the Panama Canal by sin­king a freigh­ter there, LeBlanc said.

Ame­ri­ka­nerne er uro­lige over at Shukri­ju­mah har bodd 15 år i lan­det. Faren var imam utdan­net i Saudi-Arabia som var imam først i Brook­lyn, der­etter i Flo­rida. Det gjør ham nes­ten til en hjemmav­let terrorist.

AP Exclu­sive: New al-Qaida lea­der knows US well
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.