Vilks hus påtent

Nina Hjerpset-Østlie

Kunst­ne­ren Lars Vilks‘ hus ble påtent i natt. Ukjente gjer­nings­menn knuste et vindu og helte ben­sin inn i Vilks‘ hus i Skåne. Der­etter ble huset satt i brann. Poli­tiet befin­ner seg nå på ste­det, skri­ver Sapp­hos repor­ter Uwe Max Jensen.

Ukendte ger­nings­mænd har smad­ret en rude og hældt ben­zin ind i Lars Vilks’ hus i Skåne. Her­ef­ter er der ble­vet stuk­ket ild på huset. Kunst­ne­ren var ved en til­fæl­dig­hed ikke til stede i huset i går nat, da han over­nat­tede hos en ven­inde. Poli­tiet har ori­en­te­ret Lars Vilks om bran­dat­ten­ta­tet, og kunst­ne­ren befin­der sig i øjeblik­ket ved sit hus. Sappho har været i tele­fo­nisk for­bin­delse med Lars Vilks ved middagstid.

“Det vrim­ler med politi, og poli­tiet skal tale med mig, så jeg kan ikke sige mere nu,” siger Lars Vilks til Sappho, mens man kan høre politi­folk tale sam­men i baggrunden.

Sappho føl­ger sagen og vil sna­rest have en mand på plads i Skåne.

For­man­nen for Trykke­fri­heds­sel­ska­bet, Lars Hede­gaard, sier hen er mål­løs over hvor­dan mord­brann­stif­tere uhind­ret kunne skaffe seg adgang til Vilks‘ hus bare dager etter det vol­de­lige over­fal­let på Vilks på uni­ver­si­te­tet i Uppsala:

Jeg er mål­løs. Hvor­dan kan mord­bræn­dere uhind­ret skaffe sig adgang til Vilks’ hus få dage efter, at kunst­ne­ren er ble­vet over­fal­det af en pøbel i Upp­sala? Hvad tæn­ker de dog på i det svenske politi? Og hvad tæn­ker de på i Sve­ri­ges poli­tiske klasse? Mig bekendt har ikke en eneste svensk poli­ti­ker haft nogen kom­men­tar til over­fal­det i Upp­sala. Er det i vir­ke­lig­he­den sådan, at de svenske magt­ha­vere helst ser Lars Vilks eks­pe­de­ret ud, såle­des at der bli­ver sendt en besked til andre, der sår tvivl om den svenske idyl?”

Sappho: Bran­dat­ten­tat mod Lars Vilks
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.