Minst 16 drept i angrep mot Ahmadiyya-moskèer

Nina Hjerpset-Østlie

Minst 16 men­nes­ker er blitt drept i et angrep på to Ahmadiyya-moskèer i den pakis­tanske byen Lahore.

– Ukjente og bevæp­nede menn har angre­pet to mos­kéer. Sky­tin­gen
pågår, og det er eks­plo­sjo­ner, sier tals­mann for poli­tiet i Lahore, Moham­med Hus­sain til nyhets­by­rået AFP på telefon

En ano­nym tje­neste­mann sier at angri­perne skal ha tatt gis­ler i en av mos­ké­ene, mel­der NTB.

Den pakis­tanske delen av Tali­ban, TTP, skal ha påtatt seg ansva­ret for det pågå­ende angre­pet mot den ene av Ahmadiyya-moskèene. Ahmadiyya-muslimer er ofte utsatt for trus­ler og angrep, da den reli­giøse mino­ri­te­ten anses som kjet­tere i islam.

NRK: Flere drept i angrep mot mos­kèer.
Saken er under opp­da­te­ring da døds­tal­lene sta­dig sti­ger. Til nå er det meldt om 70 drepte.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.