USA-måling: Massiv mistillit til myndighetene

Hans Rustad

Rekord­store 80 pro­sent av ame­ri­ka­nerne sier de ikke har til­lit til at myn­dig­he­tene gjør det som er rik­tig. Det er den største til­lits­kri­sen på 50 år.

Nearly 80 per­cent of Ame­ri­cans say they do not trust the U.S. govern­ment to do what is right, expres­sing the hig­hest level of dis­trust in Wash­ing­ton in half a cen­tury, accor­ding to a pub­lic opi­nion survey.

Only 22 per­cent of Ame­ri­cans say they trust the govern­ment “just about always” or “most of the time,” accor­ding to the Pew Rese­arch Cen­ter sur­vey released on Sunday.

Ame­ri­cans’ trust in the federal govern­ment has been on a ste­ady decline from a high of 73 per­cent during the Eis­enhower admi­ni­stra­tion in 1958, when the “trust” ques­tion was first posed in a natio­nal sur­vey, the rese­arch cen­ter said.

Eco­no­mic uncer­tainty, a highly par­ti­san environ­ment and over­whel­ming dis­con­tent with Con­gress and elected offi­ci­als were all factors con­tri­bu­ting to the cur­rent wave of pub­lic dis­trust, the report said.

The long, bit­ter debate over the health­care law that U.S. Pre­si­dent Barack Obama sig­ned last month made nega­tive feeling about govern­ment, par­ti­cu­larly Con­gress, even worse, accor­ding to the report based on a series of sur­veys of some 5,000 people.

Majority of Ame­ri­cans Dis­trust the Govern­ment: Survey
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.