Interlude: Argerich - Schumann

Christine Mohn

Måne­dens Martha er et eks­tra­num­mer Dron­nin­gen av musik­kens rike ga etter åpnings­kon­ser­ten under Chopin-konkurransen i War­szawa i 1980, der hun satt i dom­mer­pa­ne­let, 15 år etter at hun selv vant kon­kur­ran­sen. Få dager etter dette opp­ta­ket trakk hun seg i pro­test over at Ivo Pogo­re­lich ikke kom til finalen.

Vi hører første stykke fra Schu­manns Kin­der­sze­nen - Von Frem­den Län­dern und Men­schen. Så enkelt, så vanskelig.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.