2013 og skriften på veggen

Hans Rustad

En bor­ger­lige koa­li­sjon var umu­lig med Venstre og Krf og Frp på den andre siden. Vel­gerne løste den saken på sin måte: De sendte Lars Spon­heim til skyg­ge­nes dal, og Dag­finn Høy­brå­ten har fått klar mel­ding, ikke at han ser ut til å ta den. Da står Krf for tur.

Sen­ter­par­tiet fris­ter en til­væ­relse under Aps vin­ger, men er like skadeskutt.

Der­med ser vi kon­tu­rene av et norsk toparti­sys­tem et stort sentrum-venstreparti - Ap mot en høyre­koa­li­sjon. Om det skal bli Frp og Høyre, slik det ide­elt sett burde bli, eller om Høyre går seg bort og Frp må kjempe kam­pen alene, gjen­står å se. Men skrif­ten på veg­gen er tyde­lig. Vel­gerne har skre­vet den beskje­den. De par­ti­ene som vet å tyde den, vil vinne i 2013.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.