Presten som lyver bør be om unnskyldning

Hans Rustad

Leder i Dansk Folke­parti, Pia Kjærs­gaard, mener det ikke er noen baga­tell at en prest i den danske folke­kirke bevi­se­lig har løyet om hva som skjedde da poli­tiet tok seg inn i Bror­son kirke på Nørrebro.

Videoen som avi­sen B.T. la ut i hel­gen viser at de sce­ner som pres­ten Per Rams­dal skild­ret, utspant seg tre kvar­ter etter at poli­tiet hadde ankom­met ste­det. Rams­dal har ikke bare pyn­tet på his­to­rien, han har bevisst løyet.

- Desværre ser det ud til, at Per Rams­dal er typen, for hvem det intet bety­der at lyve, hvis det sker i det, han selv opfat­ter som en højere sags tje­neste. Men han slip­per alt for let fra, at han direkte har kom­pro­mit­te­ret poli­ti­ets hæder­lig­hed og arbejds­me­to­der i sine saf­tige beskri­vel­ser af kamp­klædte og vol­de­lige betjente. De elen­dige for­kla­rin­ger, han har afgi­vet til B.T. og Radio­avi­sen, er direkte pin­lige, siger Pia Kjærs­gaard i pressemeddelsen.

Sam­ti­dig mener hun at Rams­dal med sin beskri­velse af aktio­nen har for­søgt at opildne til had og uro mod poli­tiet i en bydel, hvor poli­tiet i for­ve­jen har svære arbejdsvilkår.

- At Køben­havns bis­kop ikke for længst er skre­det ind over for sogne­præs­ten – alle­rede da han udnyt­tede sin egen kirke til at give de afviste ira­kere husly – er mig en gåde, men den afgå­ende bis­kop Erik Nor­man Svend­sen lader desværre til at være langt mere opta­get af at få et pænt efter­mæle end af at passe sit arbejde, siger Pia Kjærsgaard.

Det kan virke som om det er ok å lyve hvis det skjer i den gode saks tje­neste. Da heter det kan­skje ikke løgn en gang.

Præs­ten bør undskylde

Løg­nerne
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.