UK: Flertall ser Afghanistan som uten mulighet for seier

Nina Hjerpset-Østlie

Et fler­tall av bri­tene - 58 pro­sent, mener kri­gen i Afgha­ni­stan ikke lar seg vinne, og flere vil trekke sol­da­tene ut enn de som vil la dem fort­sette kampen.

More than half of those ques­tio­ned by poll­ster Com­Res — 52 per­cent — said Bri­tish tro­ops should be pul­led out of Afgha­ni­stan right away, while 43 per­cent thought they should stay. Fifty-eight per­cent of respon­dents viewed the war as unwin­nable, while only 31 per­cent thought it could be won.

The poll of more than 1,000 people con­ducted last week was pub­lis­hed in Tuesday’s Inde­pen­dent news­pa­per. It had a mar­gin of error of plus or minus 3 per­cen­tage points.

A total of 191 Bri­tish per­son­nel have died in Afgha­ni­stan since the U.S.-led inva­sion in 2001. Twenty-two have been kil­led this month, about half in Ope­ra­tion Panther’s Claw, a major offen­sive against the Tali­ban in Hel­mand Province.

Poll: UK pub­lic sees the Afghan war as unwinnable
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.