Martini

Christine Mohn

simone martini cristo fra i dottori.jpg

Simone Mar­tini (Siena, ca. 1284 - Avig­non, 1344)
Jesus i temp­let, 1342
Tem­pera på tre med blad­gull - 49,5 x 35 cm
Wal­ker Art Gallery, Liverpool

His­to­rien om denne lille kran­ge­len i den hel­lige fami­lie - her­lig eks­pli­sitt skild­ret av Mar­tini, fin­nes i Evan­ge­liet etter Lukas i det annet kapittel:

41 Hvert år pleide Jesu for­eldre å dra til Jeru­sa­lem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro de som van­lig opp til høy­ti­den. 43 Men da høy­tids­da­gene var over og de skulle hjem, ble gut­ten Jesus igjen i Jeru­sa­lem uten at for­eld­rene visste om det. 44 De trodde han var med i reise­føl­get, og gikk en dags­reise før de begynte å lete etter ham blant slekt­nin­ger og ven­ner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de til­bake til Jeru­sa­lem for å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tem­pelet. Der satt han blant lærerne, lyt­tet til dem og stilte spørs­mål. 47 Alle som hørte ham, und­ret seg over hvor for­stan­dig han var, og hvor godt han svarte. 48 Da for­eld­rene så ham, ble de slått av und­ring, og hans mor sa: «Bar­net mitt, hvor­for har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvor­for lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de for­sto ikke hva han mente med det han sa til dem.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.