Ville angripe synagoge og fly i New York

Nina Hjerpset-Østlie

En gruppe på fire menn ble ons­dag kveld arres­tert i New York da de gjorde alvor av pla­ner om å sprenge bom­ber uten­for en jødisk syna­goge og sam­ti­dig skyte ned et mili­tær­fly. Tre av men­nene er ame­ri­kanske stats­bor­gere. De er alle muslimer.

FBI hadde en infor­mant på inn­si­den som for­synte men­nene med plom­berte våpen. Ame­ri­kansk politi fore­trek­ker infil­tre­ring for å ta for­bry­tere på fersk gjer­ning. Euro­pe­isk politi slår til tid­li­gere, og mis­ter der­med avgjø­rende bevis, noe som gjør det vans­ke­li­gere å få dem dømt.

Law enfor­ce­ment offi­ci­als iden­ti­fied the four men arrested as James Cro­mi­tie, David Wil­liams, Onta Wil­liams and Laguerre Payen, all of New­burgh. Some of the men were of Ara­bic descent, and one is of Hai­tian descent, accor­ding to law enfor­ce­ment offi­ci­als. At least three were Uni­ted Sta­tes citizens, accor­ding to offi­ci­als. They are all Mus­lim, a law enfor­ce­ment offi­cial said.

Mr. Cro­mi­tie, who is of Afghan descent, had told the infor­mant that he was upset about the war in Afgha­ni­stan and that that he wan­ted to “do somet­hing to Ame­rica.” Mr. Cro­mi­tie stated “the best tar­get” — the World Trade Cen­ter — “was hit alre­ady,” accor­ding to the complaint.

In April, Mr. Cro­mi­tie and the three other men selected the syna­go­gues as their tar­gets, the state­ment said. The infor­mant soon hel­ped them get the weapons, which were inca­pable of being fired or deto­nated, accor­ding to the authorities.

Syna­go­gene, en refor­mert og en moderne orto­doks, lig­ger i River­dale, Bronx.

Jonat­han Mark, associate edi­tor of The Jewish Week news­pa­per who grew up in River­dale, said it would have been the third plot in the past decade against the syna­go­gues in Riverdale.

A federal law enfor­ce­ment offi­cial descri­bed the plot as “aspi­ra­tio­nal” — meaning that the sus­pects wan­ted to do somet­hing but had no weapons or explo­si­ves — and descri­bed the ope­ra­tion as a sting with a coope­ra­tor wit­hin the group.

It was fully con­trolled at all times,” a law enfor­ce­ment offi­cial said.

4 Accu­sed of Bom­bing Plot at Bronx Synagogues
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.