Naboen: Nei til kritikk av religion

Nina Hjerpset-Østlie

Et klart fler­tall av mus­li­mene i Dan­mark - 66 pro­sent - ønsker at kri­tikk av reli­gion skal være for­budt. Bare 10 pro­sent av den gene­relle befolk­nin­gen er enig, viser en under­sø­kelse fore­tatt for Dan­marks Radio.

Et klart fler­tal af mus­li­merne i Dan­mark bry­der sig ikke om, at reli­gion bli­ver kri­tise­ret. Det viser en under­sø­gelse, Capacent har lavet for DR.

I under­sø­gel­sen, ‘Din mus­limske nabo’, der er fore­ta­get blandt mus­li­merne i Dan­mark, bli­ver der spurgt til, om det bør være for­budt at kri­ti­sere religion.

Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

Den øvrige befolk­ning er uening
Capacent har også spurgt res­ten af den danske befolk­ning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være for­budt at kri­ti­sere religion.

Direkte adspurgt, om ytrings­fri­he­den bør begræn­ses i visse til­fælde, sva­rer 66 procent af mus­li­merne i Dan­mark ja, mens 10 procent af res­ten af den danske befolk­ning mener det samme.

Selv om et fler­tall er mot kri­tikk er det like­vel 34 pro­sent av mus­li­mene som er sterkt uenig og ikke ønsker å inn­føre sen­sur. 10 pro­sent er usikre eller vet ikke.

DR har fået Capacent til at lave under­sø­gel­sen Din mus­limske nabo.

Her føl­ger udvalgte resultater:

Det bør være for­budt at kri­ti­sere religion

Mus­li­merne i Danmark:

Enig/Helt enig: 55 procent

Hver­ken enig eller uenig: 9 procent

Uenig/helt uenig: 34 procent

Ved ikke: 2 procent

Res­ten af befolkningen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 11 procent

Uenig/helt uenig: 78 procent

Ved ikke: 1 procent

Ytrings­fri­he­den bør ind­skræn­kes i visse tilfælde

Mus­li­merne i Danmark:

Enig/Helt enig: 66 procent

Her­ken enig eller uenig: 12 procent

Uenig/helt uenig: 14 procent

Ved ikke: 8 procent

Res­ten af befolkningen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 10 procent

Uenig/helt uenig: 79 procent

Ved ikke: 0 procent

Mus­li­mer i Dan­mark vil begrænse ytrings­fri­he­den
Et stort fler­tal mener, at det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion. Den øvrige del af befolk­nin­gen er helt uenige.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.

Naboen: Nei til kritikk av religion

Hans Rustad

Et klart fler­tall av mus­li­mene i Dan­mark - 66 pro­sent - ønsker at kri­tikk av reli­gion skal være for­budt. Bare 10 pro­sent av den gene­relle befolk­nin­gen er enig, viser en under­sø­kelse fore­tatt for Dan­marks Radio.

Et klart fler­tal af mus­li­merne i Dan­mark bry­der sig ikke om, at reli­gion bli­ver kri­tise­ret. Det viser en under­sø­gelse, Capacent har lavet for DR.

I under­sø­gel­sen, ‘Din mus­limske nabo’, der er fore­ta­get blandt mus­li­merne i Dan­mark, bli­ver der spurgt til, om det bør være for­budt at kri­ti­sere religion.

Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

Den øvrige befolk­ning er uening
Capacent har også spurgt res­ten af den danske befolk­ning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være for­budt at kri­ti­sere religion.

Direkte adspurgt, om ytrings­fri­he­den bør begræn­ses i visse til­fælde, sva­rer 66 procent af mus­li­merne i Dan­mark ja, mens 10 procent af res­ten af den danske befolk­ning mener det samme.

Selv om et fler­tall er mot kri­tikk er det like­vel 34 pro­sent av mus­li­mene som er sterkt uenig og ikke ønsker å inn­føre sen­sur. 10 pro­sent er usikre eller vet ikke.

DR har fået Capacent til at lave under­sø­gel­sen Din mus­limske nabo.

Her føl­ger udvalgte resultater:

Det bør være for­budt at kri­ti­sere religion

Mus­li­merne i Danmark:

Enig/Helt enig: 55 procent

Hver­ken enig eller uenig: 9 procent

Uenig/helt uenig: 34 procent

Ved ikke: 2 procent

Res­ten af befolkningen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 11 procent

Uenig/helt uenig: 78 procent

Ved ikke: 1 procent

Ytrings­fri­he­den bør ind­skræn­kes i visse tilfælde

Mus­li­merne i Danmark:

Enig/Helt enig: 66 procent

Her­ken enig eller uenig: 12 procent

Uenig/helt uenig: 14 procent

Ved ikke: 8 procent

Res­ten af befolkningen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Her­ken enig eller uenig: 10 procent

Uenig/helt uenig: 79 procent

Ved ikke: 0 procent

Mus­li­mer i Dan­mark vil begrænse ytrings­fri­he­den
Et stort fler­tal mener, at det bør være for­budt at kri­ti­sere reli­gion. Den øvrige del af befolk­nin­gen er helt uenige.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.