Interlude: Fanitullen

Christine Mohn

I denne trå­den ble det uttrykt frust­ra­sjon over at det ikke fin­nes stort av norsk sam­tids­mu­sikk å finne påYout­ube. Der­for til­bys det også i dagens Inter­lude et verk av det svært gamle slaget.

Fani­tul­len” er en slått med usik­ker geo­gra­fisk opp­rin­nelse, og det er blitt hev­det at melo­dien stam­mer fra dje­ve­len selv. Den fin­nes i en rekke for­skjel­lige vari­an­ter. Jeg vet ikke hvem som frem­fø­rer melo­dien slik den pre­sen­te­res her, men er i alle fall rime­lig sik­ker på at dette ikke er Johan Halv­or­sens ver­sjon. Kan­skje noen i kom­men­ta­ria­tet vet mer?
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.