Iran: British Council mobbet til å stenge

Hans Rustad

Iranske myn­dig­he­ter har tra­kas­sert de lokalt ansatte ved Bri­tish Coun­cil i Tehe­ran, slik at kon­to­ret er blitt tvun­get til å stenge. Bri­ter har ikke fått for­nyet visum, slik at kon­to­ret har stått uten bri­tisk ledelse i to år.

De 16 lokalt ansatte ble i desem­ber inn­kalt til pre­si­den­tens kon­tor og bedt om å si opp. Det for­tel­ler Mar­tin David­son fra London.

That left its 16 local emp­loy­ees, most of whom were sum­mo­ned to the Ira­nian Office of the Pre­si­dent in Decem­ber, where they were orde­red to resign from their posts, Mr David­son said.

It was a very deli­be­rate act that essenti­ally made it impos­sible for us to ope­rate there,” he added.

Ear­lier in Decem­ber, two Ira­nian staff mem­bers had their passports con­fis­cated while try­ing to leave the coun­try to attend a meeting.

These actions by the Ira­nian aut­hori­ties are unaccep­table,” Mr David­son said. “They are desig­ned to pres­su­rise our staff with the clear inten­tion of stop­ping our cul­tural and edu­ca­tio­nal work in the country.”

12.000 men­nes­ker tok engelsk­kurs i fjor. De blir nå stå­ende uten tilbud.


UK cul­ture body halts Iran work
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.