FN-kilde: USA boikotter Durban II

Hans Rustad

USA skal ha bestemt seg for å boi­kotte Durban-II kon­fe­ran­sen i Geneve i april, sier en senior­kilde innen FN-systemet til Haa­retz. USA skal ha del­tatt i en for­be­re­dende runde og opp­levd at de ikke hadde inn­fly­telse: et doku­ment ble bare verre. Med slike utsik­ter ønsker ikke USA å delta.

Det kan bli beklem­mende for bla. Norge, som ønsker å være i dia­log. USA fant ut at det ikke var mulig. De ble ikke hørt.

A U.S. dele­ga­tion took part in nego­tia­tions this month on sum­mit. Refer­ring to the con­tent of draft reso­lu­tions for­mu­lated during the pre­pa­ra­tions, the source said that during nego­tia­tions “a bad docu­ment became worse,” promp­ting the U.S. to end its affi­lia­tion with the conference.

The U.S. deci­ded the final docu­ment that will be pro­du­ced by the con­fe­rence is “not sal­vage­able,” anot­her offi­cial said.

Cri­tics of the April con­fe­rence, say Arab nations will use it as a forum to bash Israel and charge that the draft docu­ment will limit free­dom of reli­gion and speech.

Last week, Haa­retz learned that the draft reso­lu­tions for the con­fe­rence bran­ded Israel as an occupy­ing state that car­ries out racist poli­cies. They refer to “the plight of Pale­sti­nian refugees and other inha­bi­tants of the Arab occu­pied ter­ri­to­ries,” appa­rently meaning Israel itself.

The senior UN source told Haa­retz that the U.S. ended its con­tact with the nations that draf­ted the reso­lu­tions, which will be voted on during the sum­mit. The Ame­ri­cans did not want a draft reso­lu­tion reite­ra­ting the deci­sions of the first Dur­ban sum­mit, held in 2001, to be brought to a vote, the source said.

They also insis­ted that no coun­try would be spec­i­fi­cally men­tio­ned by name in any reso­lu­tion and even objected to an ini­tia­tive by Mus­lim countries to ratify a law ban­ning cri­ti­cism of any reli­gion in the media, the source added.


U.S. to boycott Dur­ban 2 sum­mit on racism
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.