Tyrkia vil utestenge Israel fra FN

Hans Rustad

Tyr­kias stats­mi­nis­ter fore­slo fre­dag at Israel blir ute­stengt fra FN så lenge ope­ra­sjo­nen i Gaza pågår. Men uten­riks­mi­nis­te­ren avslo å bryte forbindelsene.

Israel should be bar­red from the Uni­ted Nations while it igno­res the organization’s calls to stop figh­ting in Gaza, Turkey’s prime minis­ter decla­red Fri­day, urging the world not to turn a blind eye to Israel’s “savagery.”

How is such a coun­try, which totally igno­res and does not imple­ment reso­lu­tions of the U.N. Security Coun­cil, allowed to enter through the gates of the U.N.?” Recep Tayyip Erdo­gan said.

Erdo­gan spoke before U.N. Secretary-General Ban Ki-moon arrived in Ankara to discuss the con­flict. Erdogan’s com­ments reflected a growing anger in Tur­key, Israel’s best fri­end in the Mus­lim world, over Israel’s Gaza ope­ra­tion.
..
The U.N. buil­ding in Gaza was hit while the U.N. secretary-general was in Israel,” Erdo­gan said. “This is an open chal­lenge to the world.”

Tyr­kia og Israel har gode for­bin­del­ser. Reto­rik­ken skal nok avlede reak­sjo­nene i befolkningen.

Men lederne tar det ikke så nøye med å frem­sette påstan­der som går len­ger enn for­døm­melse og gir et helt skjevt bilde av hva som er hva:

Erdo­gan said the Isla­mic mili­tant group Hamas does not have spec­i­fi­cally mili­tary instal­la­tions or hea­dquar­ters in Gaza, as alleged by Israel, and civi­li­ans were becoming vic­tims of attacks on hos­pi­tals and mosques.

Kon­se­kven­sen av det Erdo­gan sier er at Israel kun er ute etter å drepe sivile, og at angre­pene ikke har mili­tær verdi.

Tur­kish PM: Israel should be bar­red from UN
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.