Trekker Holocaust inn i Gaza

Hans Rustad

Med­lem av par­la­men­tet for Labour, Gerald Kauf­man, mener mange ikke-jøder føler skyld­fø­lelse pga Holo­caust og der­for ikke tør si fra over­for Israel. Kauf­man mener Israel bevisst utnyt­ter dette.

A Bri­tish law­ma­ker decla­red Thurs­day that Israel was taking advan­tage of the guilt many non-Jews feel over the Holo­caust to ruth­les­sly press ahead with its offen­sive against Hamas in Gaza.

Gerald Kauf­man, a gover­ning Labour Party legis­la­tor, shar­ply cri­ti­cized Israel in a House of Com­mons debate on Gaza, argu­ing that the Jewish state has exploited guilt that much of the world feels for having ignored the slaugh­ter of six mil­lion of Jews during World War II.
..
“The pre­sent Israeli govern­ment ruth­les­sly and cyni­cally exploit the con­ti­nuing guilt from Gen­ti­les over the slaugh­ter of Jews in the Holo­caust as jus­ti­fi­ca­tion for their mur­der of Pale­sti­ni­ans,” he said.

..
Kauf­man, a fre­quent cri­tic of Israel who was raised as an Ortho­dox Jew, com­men­ted on the claim that large num­bers of the Pale­sti­nian vic­tims were mili­tants. “I sup­pose the Jews figh­ting for their lives in the War­saw ghetto could have been dis­mis­sed as mili­tants,” he said.

Kauf­man urged the Bri­tish govern­ment to impose an arms embargo on Israel.

My grand­mot­her was ill in bed when the Nazis came to her home town.… A
Ger­man sol­dier shot her dead in her bed, he said. My grand­mot­her did not die to pro­vide cover for Israeli sol­di­ers mur­de­ring Pale­sti­nian grand­mot­hers in Gaza,” the MP said.


Israel using Holo­caust guilt to con­ti­nue Gaza op, says Bri­tish Jewish MP

By The Associa­ted Press
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.