Trent i Pakistan

Hans Rustad

Indisk politi sier ter­ro­ris­tene som angrepe Mum­bai til­hø­rer Laskhar e-Taiba og er blitt trent i måneds­vis i Pakis­tan. Hvis Pakis­tan ikke sam­ar­bei­der fullt ut i opp­kla­rin­gen, kan kon­se­kven­sene bli alvorlige.

Two senior Indian investi­ga­tors told Reu­ters on con­dition of ano­ny­mity that evi­dence from the inter­ro­ga­tion of Azam Amir Kasav, the only gun­men of the 10 not kil­led by com­man­dos, cle­arly showed that Pakis­tani mili­tants had a hand in the attack.

The clean-shaven, 21-year-old with flu­ent Eng­lish was pho­to­grap­hed during the attack wea­ring a black t-shirt emblazo­ned with the Ver­sace logo. He has said his team took orders from “their com­mand in Pakis­tan,” police offi­ci­als said.

The trai­ning was orga­nized by the Lashkar-e-Taiba mili­tant group, and con­ducted by a for­mer mem­ber of the Pakis­tani army, a police offi­cer close to the inter­ro­ga­tion told Reu­ters on con­dition of ano­ny­mity because he was not aut­ho­rized to speak.

They under­went trai­ning in seve­ral pha­ses, which inclu­ded trai­ning in hand­ling weapons, bomb making, sur­vi­val stra­te­gies, sur­vi­val in a marine environ­ment and even die­tary habits,” anot­her senior offi­cer told Reuters.

The Pakistani-based Lashkar-e-Taiba made its name figh­ting Indian rule in Kash­mir but was also bla­med for an attack on the Indian par­lia­ment in 2001 that brought the nuclear-armed neigh­bors close to war the next year.

Lash­kar had had close links to Pakistan’s mili­tary spy agency in the past, security experts say, alt­hough the govern­ment in Isla­ma­bad insists it too is figh­ting the group and other Isla­mist mili­tants based on its soil.

Mum­bai gun­men trai­ned in Pakis­tan: investigators
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.