Irving kommer ikke, Sæterbakken går

Hans Rustad

Kunst­ne­risk leder av Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer, Stig Sæter­bak­ken, tar kon­se­kven­sen av at rådet valgte å avlyse David Irving, og trek­ker seg fra stil­lin­gen. Det var Sæter­bak­ken som invi­terte Irving og han kal­ler for­fat­ter­kol­le­ger for “jævla fei­gin­ger” som ville boi­kotte festivalen.

Sæter­bak­ken mener åpen­bart fort­satt det var rik­tig å invi­tere Irving og sier kul­tur­eli­ten går i takt som ikke tør invi­tere en avviker.

Styre­le­der Jesper Holte sier de under­vur­derte belast­nin­gen med å invi­tere Irving.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.