Jøder angrepet på åpen gate i Paris

Hans Rustad

Tre jødiske gut­ter i alde­ren 17-18 år ble angre­pet av en gjeng mus­limske gut­ter i Paris lør­dag og hav­net på syke­hus. De tre til­hø­rer den reli­giøse sio­nis­tiske orga­ni­sa­sjo­nen Bnei Akiva, som er verdensomspennende.

De tre kom nett­opp fra bønne­stund. Bnei Akiva er bekym­ret for jøde­nes situa­sjon i byde­len. Det har vært flere over­fall på jøder, begått av nord­afri­kanske innvandrergutter.

Accor­ding to a state­ment released by World Bnei Akiva spo­kes­man Tzvika Klein, the youths were initi­ally approa­ched by a group of three Muslim/African immi­grants who began to throw chest­nuts in their direc­tion. When one of the counselors asked them why they were being attacked, the assai­lants began shou­ting anti-Semitic remarks.

Ten to 12 attack­ers wea­ring brass knuck­les joined the ori­gi­nal three and beat the three Jews until police arrived.

The vic­tims, Dan Nabet, Kevin Bitan and David Buaziz, had all been released from hos­pi­tal by Sun­day after­noon, spor­ting seve­ral wounds, inclu­ding a bro­ken nose, a bro­ken jaw and stitches.

Accor­ding to Tuati, the vic­tims’ fami­lies filed a com­plaint with police. The inci­dent has alre­ady been rec­og­nized as an anti-Semitic attack by local aut­hori­ties. So far, police have iden­ti­fied three suspects.

Bnei Akiva is con­cerned that the inci­dent occur­red in a cen­tral area for its mem­bers, in the 19th arron­dis­se­ment in northeast Paris. The area, said Tuati, was close to a school and was visited by roughly 150 child­ren every Shabbat.

It was the second anti-Semitic attack near the Bnei Akiva branch in two months.


Paris Mus­lims attack 3 Bnei Akiva youths
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.