USA fastholder lave tall for feilbombing

Hans Rustad

Pen­ta­gon har fore­tatt sin egen gransk­ning av feil­bom­bin­gen i Afgha­ni­stan sist fre­dag og fast­hol­der at bare fem sivile ble drept, i mot­set­ning til afghanske myn­dig­he­ter og FN som hev­der 90 sivile, hvorav 50 barn og 19 kvin­ner, ble drept.

After reviewing a dis­puted air­strike on a vil­lage in Afgha­ni­stan, U.S. offi­ci­als have con­clu­ded that the civi­lian death toll was far lower than clai­med by the Afghan govern­ment and the U.N., two U.S. defense offi­ci­als said Thursday.

The offi­ci­als, who spoke on con­dition of ano­ny­mity because the results of the review have not been announ­ced pub­licly, said Afghan offi­ci­als have been pre­sented the fin­dings, which say 25 mili­tants were kil­led, plus five civi­li­ans. Afghan offi­ci­als have said that between 76 and 90 civi­li­ans were killed.

Also, the U.S. govern­ment is pres­sing for a joint U.S.-Afghan probe in hopes of reaching a com­mon con­clu­sion about an inci­dent that stir­red out­rage in Afgha­ni­stan and frust­ra­tion among U.S. officials.

It was not clear Thurs­day whether the Afghan govern­ment accep­ted the fin­dings of the U.S. review or whether a joint probe would go for­ward. Details of how the U.S. review was con­ducted were not imme­dia­tely available.

Sources: US says civi­lian deaths were overstated
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.