Hele byrådet må faste

Hans Rustad

Leder av byrå­det i Tower Ham­lets i Øst-London, Luf­tur Rahman, ber alle med­lem­mer av byrå­det om ikke å drikke eller spise under møtene av hen­syn til mus­limske med­lem­mer. Enkelte med­lem­mer synes det går over alle støvleskaft.

All elected mem­bers at Left-wing Tower Ham­lets Coun­cil in East Lon­don have been sent an email asking them to follow strict Isla­mic fas­ting during Sep­tem­ber no mat­ter what their faith.

As well as rest­ric­ting food and drink until after sun­set, the authority’s lea­ders have deci­ded to reduce the num­ber of meetings throug­hout the month so they do not clash with the require­ments of Rama­dan.
..
The seven remai­ning meetings sche­du­led to take place will also include spec­ial prayer bre­aks to accom­mo­date Mus­lim councillors.

But some mem­bers of the Labour-run coun­cil say the demands favour one reli­gious group over the others.

Dr Step­ha­nie Eaton, lea­der of the Libe­ral Democrat group, said she would ignore the restrictions.

Menin­gen er sik­kert god: offe­ret man ber om er kan­skje ikke så stort: avstå fra å spise og drikke til solen har gått ned. Rama­dan fal­ler i dag sam­men med sep­tem­ber, dvs. at dagen er for­holds­vis lang. Møtene begyn­ner 6.30 og solen går ned en time senere. Da må møtene ta en 45 minut­ters pause for at mus­li­mene skal be og kunne spise. Da får også ikke-muslimer lov å spise og drikke.

But with the sun not set­ting until an hour later, devout Mus­lims will be unable to break their fast - known as Iftar - until mid­way through the meeting, where they will be given a 45-minute break.

Food and refresh­ments, such as sand­wiches and bis­cuits, are nor­mally laid on at town hall meetings.

Con­tro­versy has ari­sen because all mem­bers have been told not to eat until after sun­set, out of courtesy to their Mus­lim colle­agues, and so there will be food left for them later in the evening.

In the memo to coun­cil­lors, John Wil­liams, the council’s head of democra­tic ser­vices, said: ‘It is reque­sted that mem­bers do not par­take of any refresh­ments until after the Iftar refresh­ments are served.’

Det samme lokale byrå­det kunne ikke feire jule­tre­fest, men måtte døpe den om.

Mus­lim coun­cil chiefs ban ALL mem­bers from ‘tea and sand­wiches’ in meetings which take place during Ramadan
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.