Fire arrestert etter konsertforstyrrelser

Christine Mohn

For litt siden skrev vi om hvor­dan Scot­tish Pale­stine Soli­darity Cam­paign (SPSC) for­søkte å få Edinburgh-festivalen til å avlyse en kon­sert med Jeru­sa­lem Quar­tet. Fes­ti­val­le­del­sen bøyde seg ikke, og kon­ser­ten - som var full­sten­dig utsolgt - ble gjen­nom­ført som plan­lagt på fre­dag.

Kon­ser­ten ble imid­ler­tid flere gan­ger avbrutt av SPSC-medlemmers roping og skri­king i salen. Aksjo­nis­tene ble av sik­ker­hets­vak­ter fjer­net fra salen, til applaus fra pub­li­kum. Fire ble arres­tert.

I år har Edinburgh-festivalen besøk av både en pale­stinsk og en iransk gruppe. Det kom ingen pro­tes­ter mot deres til­stede­væ­relse. Og Vale­rij Ger­giev diri­gerte flere kon­ser­ter uten at noen mente at hans støtte til Russ­lands krig mot Geor­gia burde ligge ham til last.

Det er to ting som er hyg­ge­lig ved denne his­to­rien. For det første mis­lyk­tes SPSC så det suste. For det andre hadde SPCS fak­tisk kjøpt bil­let­ter for å kunne for­styrre kon­ser­ten, og støt­tet der­med Jeru­sa­lem Quar­tet økonomisk.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.