USA på vei inn i trøbbel

Hans Rustad

Tho­mas L. Fried­man har noen tall om USA som gir grunn til frykt, selv for en nasjon som er et olje­emi­rat ved Nordishavet.

If the old say­ing — that “as Gene­ral Motors goes, so goes Ame­rica” — is true, then folks, we’re in a lot of trouble. Gene­ral Motors’s stock-market value now stands at just $6.47 bil­lion, com­pared with Toyota’s $162.6 bil­lion. On top of it, G.M. sha­res sank to a 34-year low last week.

That’s us. We’re at a 34-year low. And dig­ging out of this hole is what the next election has to be about and is going to be about — even if it is inter­rup­ted by a ter­ro­rist attack or an out­break of war or peace in Iraq. We need nation-building at home, and we can­not wait anot­her year to get star­ted. Vote for the can­di­date who you think will do that best. Not­hing else matters.

Dette er de under­lig­gende, struk­tu­relle pro­ble­mene. USA greier ikke/er ikke på topp og i front for å løse energi­kri­sen. I til­legg kom­mer de kort­sik­tige finans­kri­sene, som bare er i start­fa­sen. Det skal bli adskil­lig verre.

On top of it all, our bank cri­sis is not over. Two weeks ago, Gold­man Sachs ana­lysts said that U.S. banks may need anot­her $65 bil­lion to cover more write-downs of bad mortgage-related instru­ments and poten­tial new los­ses if con­su­mer loans start to buckle. Since Pre­si­dent Bush came to office, our natio­nal savings have gone from 6 per­cent of gross dome­stic pro­duct to 1 per­cent, and con­su­mer debt has clim­bed from $8 tril­lion to $14 trillion.

Anxious in America
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.