The Envoy of Mr Cogito (3)

Hans Rustad

let you sis­ter Scorn not leave you
for the infor­mers exe­cutio­ners cowards - they will win
they will go to your fune­ral with relief will throw a lump of earth
the wood­bo­rer will write your smoothed-over biography

and do not for­give truly it is not in your power
to for­give in the name of those betrayed at dawn

bew­are how­e­ver of unne­ces­sary pride
keep look­ing at your clown’s face in the mir­ror
repeat: I was cal­led - weren’t there bet­ter ones than I

by Zbi­g­niew Herbert

trans­lated by John Car­pen­ter & Bog­dana Carpenter
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.