Red.: Sommer

Hans Rustad

Docu­ment hol­der åpent hele som­meren, men pro­duk­sjo­nen kan bli ujevn, avhen­gig av mange fak­to­rer. Men vi reg­ner med at det vil bli nytt stoff hver eneste dag. Det er noe med ryt­men i nyhe­tene og de under­lig­gende strøm­mene som man må følge hele tiden for ikke å miste tråden.

Regist­re­rin­gen var en ters­kel for mange. Men nå har debat­ten tatt seg opp igjen, og flere kom­mer til. Det kan bli andre løs­nin­ger i frem­ti­den, men en eller annen form for regist­re­ring må vi ha. Det gjør debat­ten mer sivi­li­sert. NRK vil for øvrig begynne med Ope­nID. Det tyder på at sys­te­met får utbre­delse og der­med vin­ner økende aksept.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.