Hemmelige operasjoner i Iran

Hans Rustad

USA har trap­pet opp virk­som­he­ten ret­tet mot Iran. Spe­sial­sol­da­ter tar seg inn i lan­det for å finne ut mer om lan­dets atom­pro­gram. Kon­gres­sen har bevil­get 400 mill. dol­lar til hem­me­lige opp­derag, skri­ver Sey­mour Hersh.

Hersh told CNN’s “Late Edition with Wolf Blit­zer” that Con­gress has aut­ho­rized up to $400 mil­lion to fund the secret cam­paign, which invol­ves U.S. spec­ial ope­ra­tions tro­ops and Ira­nian dissidents.

Pre­si­dent Bush and Vice Pre­si­dent Dick Che­ney have rejected fin­dings from U.S. intel­li­gence agen­cies that Iran has hal­ted a clande­stine effort to build a nuclear bomb and “do not want to leave Iran in place with a nuclear pro­gram,” Hersh said.

They believe that their mis­sion is to make sure that before they get out of office next year, eit­her Iran is attacked or it stops its weapons pro­gram,” Hersh said.

The new article, “Prepa­ring the Battle­field,” is the latest in a series of artic­les accu­sing the Bush admi­ni­stra­tion of prepa­ring for war with Iran. He based the report on accounts from cur­rent and for­mer mili­tary, intel­li­gence, and con­gres­sio­nal sources.


Report: U.S. ‘prepa­ring the battle­field’ in Iran
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.