Farlig lepestift og høye hæler

Hans Rustad

Hva avlø­ser et kor­rupt, dege­ne­rert styre i en muslimsk-dominert stat? Et mer reli­giøst styre. Med i koa­li­sjo­nen som hadde stor frem­gang ved Malaysia-valget i mars, var Pan-Malayisk islamsk parti.

Hva de kan finne på fin­ner man eksem­pel på i byen Kota Baru, i del­sta­ten Kel­an­tan, som Pan-Malayisk islamsk parti styrer.

I januar fant man ut at lepestift og høye hæler var for fristende/lokkende for ute­ar­bei­dende kvin­ner. Tid­li­gere har man pålagt dem å dekke til håret.

“It sta­tes that Mus­lim women are for­bid­den to wear thick make-up, like bright colo­red lip­stick and high-heeled shoes that gave a tap­ping sound,” the news agency said.

For those who insist on wea­ring high heel shoes, they can do so but with rub­ber heels.”

Kota Baru alre­ady has a direc­tive cal­ling for Mus­lim women to wear non-transparent heads­car­ves that cover the chest, long-sleeved and loose blou­ses and socks.

Anyone not following the regu­la­tions can be fined up to 500 ring­git ($153), Ber­nama said.

Ber­nama er det nasjo­nale nyhetsbyrået.

Malay­sian city bans lip­stick for Mus­lim women
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.