Hamas stanset drivstoff til Gaza

Christine Mohn

I hen­hold til norske medier nek­ter Israel inn­byg­gerne i Gaza å motta hjelpe­sen­din­ger med mat, medi­si­ner og driv­stoff. Denne artik­ke­len kunne neppe stått på trykk i en norsk avis:

Hamas militi­amen in the Gaza Strip on Sun­day attacked fuel trucks hea­ded toward the Nahal Oz bor­der crossing, for­cing them to turn back, sources in the Pale­sti­nian Petro­leum Aut­hority said.

Dozens of Hamas militi­amen hur­led sto­nes and ope­ned fire at the trucks,” the sources added. “The trucks were on their way to rece­ive fuel sup­plied by Israel. The dri­vers were for­ced to turn back. Some of them had their winds­hields smashed.”

The Pale­sti­nian Petro­leum Aut­hority reached an agreement with Israel over the week­end to rece­ive 250,000 liters of fuel after UNRWA com­plai­ned that it did not have enough fuel to dis­tri­bute food aid to more than 500,000 Pale­sti­ni­ans in the Gaza Strip.

The Pale­sti­nian Aut­hority Health Mini­s­try also accu­sed Hamas of block­ing fuel sup­plies to hos­pi­tals and cli­nics in the Gaza Strip. The mini­s­try said Hamas gun­men ope­ned fire at a num­ber of trucks that were try­ing to trans­fer fuel to the hos­pi­tals and clinics.

Eyewit­nes­ses in Gaza City said that at least on four occa­sions over the past few weeks, Hamas militi­amen con­fis­cated trucks loa­ded with fuel shortly as they were on their way from Nahal Oz to the city.

They added that the fuel sup­plies were taken to Hamas-controlled security instal­la­tions throug­hout the city.

Hamas is taking the fuel for the vehic­les of is lea­ders and security for­ces,” the eyewit­nes­ses said. “Because of Hamas’s actions, some hos­pi­tals have been for­ced to stop the work of ambu­lances and generators.”

PA offi­ci­als in Ramal­lah said Hamas’s measu­res were aimed at crea­ting a cri­sis in the Gaza Strip with the hope that the inter­na­tio­nal com­mu­nity would inter­vene and force Israel to reopen the bor­der crossings.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.