Iowahawk overgår seg selv (igjen)

Christine Mohn

Chaucer-Iowahawk.jpg

Som all­tid leve­rer Iowahawk varene, denne gan­gen i form av en opp­gra­de­ring av Chau­cer i anled­ning erke­bis­kop Rowan Wil­liams’ sharia-uttalelser. Dette må være det mor­somste som hit­til er pub­li­sert i blogosfæren:

11 Fouer and Twyn­tie theye came to seke

12 The Arche-Bishop, wyse and meke

13 Labouryte and hip­pye, Gaye and Greene

14 Anti-warre and libertyne

15 All sondry folke urbayne and progressyve

16 Vexed by Mus­sel­mans aggressyve.

17 Hie and thit­her to the Arche-Bishop’s manse

18 The pil­gryms ryde and fynde perchance

19 The hooly Bis­hop takynge tea

20 Whilste watch­ing him­selfe on BBC.

(Lenke via Tim Blair)
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.