Snill med Olmert

Hans Rustad

winograd.jpg

Norske medier har i hele dag for­talt hvor knu­sende Winograd-rapporten er mot Ehud Olmert. Men går man til uten­landske kil­der får man vite noe helt annet:

The head of a five-member investi­ga­tive panel, reti­red judge Eli­yahu Wino­grad, descri­bed a U.N.-brokered cease-fire as an “achieve­ment for Israel.” And he said Olmert, in orde­ring a last-minute ground offen­sive, acted “out of a strong and sin­cere per­cep­tion” of what the prime minis­ter thought was “Israel’s interest.”

The final report stood in sharp con­trast to a strongly wor­ded inte­rim report last April, which cri­ti­cized Olmert per­so­nally for “severe fai­lure” in “has­tily” going to war.
..
“I think that Olmert has a good chance to sur­vive the report, but that still can change,” said Tamir Shea­fer, pro­fes­sor of poli­tics at Jerusalem’s Heb­rew Uni­ver­sity. “Olmert will not resign, that’s for sure.”

The com­mis­sion did not pull pun­ches in descri­bing the fai­lu­res of Olmert’s govern­ment during the 34-day con­flict that, accor­ding to offi­cial figu­res from both sides, kil­led between 1,035 and 1,191 Lebanese civi­li­ans and com­ba­tants, in addition to 119 Israeli sol­di­ers and 40 civilians.

Israel PM mostly uns­cat­hed by war report
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.