Gahr Støre vil forhandle med Taliban

Hans Rustad

Uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre vil ha for­hand­lin­ger med Tali­ban. Han mener det går an å skille ulike ele­men­ter av Tali­ban fra hver­andre, og at afgha­nerne må for­handle og finne en løs­ning på sin måte.

Flere av utta­lel­sene hadde en mer­ke­lig vri, som NRK selv for­mu­le­rer det: “Det er ikke gått to uker siden hotellangre­pet i Kabul, men nå ønsker Støre for­hand­lin­ger med Taliban.”

Gahr Støre sier feks.

- Jeg tror vi her hjemme bru­ker Tali­ban som sekke­be­grep på alt som er leit, sier uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre.

Gahr Støre beto­net at det er kri­mi­nelle og Al Qaida-elementer. På den annen side er det poli­tiske og sosiale ele­men­ter. Selv de som bedri­ver ter­ror mener Gahr Støre man må for­handle med.

- Så du støt­ter forhandlinger?

- Ja, jeg gjør det. Men det må være på afghansk vis. Og det er klart at for­hand­lin­ger med folk som begår alvor­lige volds- og ter­ror­hand­lin­ger, er kre­vende, sier Støre til NRK.

Gahr Støre var nær ved å bli drept i et selv­mords­an­grep mot Hotel Serena i Kabul for snart to uker siden.

Støre vil for­handle med Taliban

vi håper å komme med mer stoff senere på dagen
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.