Beslan” i Nord-Waziristan

Hans Rustad

waziristan.gif

En gruppe væp­nede menn har tatt rundt 250 ele­ver og lærere som gis­ler på en skole i Bannu-distriktet i Nord-Waziristan, et område av Pakis­tan som i økende grad kon­trol­le­res i av lokale stamme­le­dere og vol­de­lige isla­mis­ter.
Milit­sen skal ha tatt en helse­ar­bei­der til fange tid­li­gere på dag­gen. Da de kjørte gjen­nom politi­sper­rin­ger hav­net de i skudd­veks­ling. De gikk inn på sko­len og for­lan­ger fritt leide. Stam­meldre for­sø­ker å mekle og for­eldre har sam­let seg uten­for sko­len, mel­der BBC.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.