Apokalypse Nå?

Hans Rustad

benazir.bhutto5.jpg

En ame­ri­kansk etter­r­ret­nings­ana­lyse fra 2005 spådde at Pakis­tan var på vei mot å bli en “fai­led state”, som ville være tali­ba­ni­sert innen 2015. Nå ser utvik­lin­gen ut til å gå enda ras­kere. Atten­ta­tet på Ben­zir Bhutto kan bryte ned det som fin­nes av demo­kra­tisk struktur.

In early 2005, a joint security assess­ment by the CIA and the U.S. Natio­nal Intel­li­gence Coun­cil pre­dicted Pakis­tan would become “a fai­led state, ripe with civil war, bloods­hed, inter-provincial rival­ries and a struggle for con­trol of its nuclear weapons and com­p­lete Tali­ba­ni­sa­tion” by 2015.

Following Bhutto’s death in Rawal­pindi on Thurs­day, some experts believe the time­frame on that assess­ment may now have been brought for­ward, with poli­ti­cal uphea­val pitching Pakis­tan, a nuclear-armed power since 1998, towards breakdown.

It’s a very, very valid risk,” said M.J. Gohel, the head of the Asia-Pacific Foun­da­tion, a London-based security and intel­li­gence think-tank, descri­bing the pos­si­bi­lity that parts of Pakistan’s nuclear tech­no­logy could fall into mili­tant hands.

It’s only a mat­ter of time before al Qaeda or some­body sym­pat­he­tic to them gets hold of nuclear weapons, and if al Qaeda or its sym­pat­hi­s­ers are to get hold of them, then Pakis­tan is at this point the wea­kest link in the chain.

It is the most unstable coun­try in the world that has nuclear weapons. Iran may want nuclear weapons, but it doesn’t have them today. Pakis­tan does.“
..
Paul Wilkin­son, the for­mer head of the Centre for the Study of Ter­ro­rism and Poli­ti­cal Vio­lence at St And­rews Uni­ver­sity, said an unstable Pakis­tan could lead to a “night­mare scenario”.

We could have a situa­tion where extre­mists were able to con­trol the nuclear faci­lities of Pakis­tan,” he told the UK’s Press Associa­tion. “That would be a very dan­gerous, night­mare sce­na­rio, and one that we really ought to be con­cerned about.”

“Fai­led state” Pakis­tan rai­ses nuclear threat
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.